Tallinn ehitab! Uue trammiliini ehitus toob kaasa muudatusi ühistranspordis ja liikluses! Loe lähemalt

Andmevorm (3) info kogumiseks Tallinna konverentsiturismi veebile

Andmevorm on mõeldud DMC-le, EMC-le, PCO-le.

Vormide kaudu jõuab info Tallinna turismiturunduse infosüsteemi. Enne veebil avalikustamist vaadatakse see konverentsibüroo töötajate poolt üle.

Palun tutvuge esmalt andmevormi väljadega ja veenduge enne täitma asumist kogu vajamineva info (fotod jm) olemasolus. Mustandi salvestamise etappi ei ole, andmed tuleb sisestada ja saata ühekorraga. Tärniga märgitud väljad on kohustuslikud.

Kui vormi kohta tekib küsimusi või ettepanekuid, võtke palun ühendust convention@visittallinn.ee, tel 640 4414.

Ettevõte

Ettevõtte lühikirjeldus eesti keeles ca 150 tähemärki (koos tühikutega)
Ettevõtte lühikirjeldus inglise keeles ca 150 tähemärki (koos tühikutega)
Ettevõtte lühikirjeldus eesti keeles ca 500 tähemärki (koos tühikutega)
Ettevõtte lühikirjeldus inglise keeles ca 500 tähemärki (koos tühikutega)

Kontakt

Näide: Vabaduse väljak 7
Näide: +372 640 4415
Näide: convention@visittallinn.ee
Näide: www.visitallinn.ee
Selected file:

Teenused

Kui märkisite eelmises küsimuses "erihuvidega grupid", siis palun nimetage neist kuni kolm peamist tüüpi.

Kommentaarid

Palun märkige siia kõik ülejäänud info, mida peate tähtsaks.

Sisestaja andmed