Tallinn ehitab! Uue trammiliini ehitus toob kaasa muudatusi ühistranspordis ja liikluses! Loe lähemalt

Anna tagasisidet teenuse COVID-19 turvalisuse kohta! / Give feedback about COVID-19 safety


Tagasiside aitab teenusepakkujatel oma teenust parendada. Tagasiside põhjal hindame ka teenusepakkuja poolt märgise tingimuste järgimist. Vajadusel eemaldame teenusepakkujalt turvamärgise kleebise ja vastava märke Visit Tallinna ja Visit Estonia turismiveebidelt.

Feedback helps service providers improve their service. This feedback also helps us determine how the service provider has adhered to the terms of the customer label. If necessary, we will remove the service provider from the list of safe services on Visit Tallinn and Visit Estonia websites.

E-posti aadressi sisestamine on kohustuslik. Kogume e-posti aadresse vaid selleks, et vajadusel (reageerimist vajava tagasiside puhul) tagasiside andjaga ühendust võtta. E-posti aadresse ei edastata kolmandatele osapooltele. Andmeid hoitakse turvaliselt ja maksimaalselt 6 kuud. / Entering an email address is required. We only collect email addresses in order to contact the feedback provider if necessary (in case of feedback that needs to be responded to). Email addresses will not be passed on to third parties. The data is stored securely for a maximum of 6 months.